Translate

10 листопада 2014

Экспроприация экспроприированных

Романа важко зітхнула і поклала перед собою черговий "шедевр" чергового "генія", а якщо сказати по-людськи - чергову мазанину чергового нового автора.
Відкрила першу сторінку, але перед тим, як почати читати, закурила, хоч це в їхньому видавництві було суворо заборонено.
Але оскільки видавництво було її власністю, то Ромка вирішила порушити правило, а інакше з'їхала б вже стріха.
"Гамофобія" - прочитала Ромка назву роману і глибоко затягнулася, гортаючи рукопис.
Чергового генія звали Петро Сфінкс, і Романа вже подумувала, а чи не швирнути цю "гамнофобію" зразу у смітник, та вчасно одумалася: а якщо це справді шедевр?
Мало того, вона набрала у пошуку слово "гамофобія" і мало зі стільця не впала, коли Гуголь видав значення абсолютно реального слова - це нав'язливий страх одружуватися.
"Відстала я від життя", - подумала Романа і почала читати роман, що починався так:
"Він апріорі не міг колупатися в носі в громадському місці. Не таке мав виховання. Хоча в принципі  міг і поколупатися, бо думка оточуючих була йому до дупи, але не хотів. Він був вище цього. Набагато вище..."
Ромка реготала так, що із сусіднього кабінету прибіг студент-практикант і злякано спитався:
- З вами все нормально?
Романа на хвильку замовкла, обдумуючи питання ( на яке при інших обставинах образилася б і студентика взула би по повній), а тоді зареготала ще дужче і махнула рукою: йди, мовляв.
Студент знизав плечима і рушив до дверей.
- Стій, - зупинила його Ромка, - Скажи, а ти міг би апріорі поколупатися в носі в громадському місці?
- Не міг би, - хвильку подумавши, серйозно відповів студент.
- А чому? - схлипуючи від сміху, спитала Романа.
- Тому що слова "апріорі" і "поколупатися в носі" абсолютно несумісні, - так само серйозно відповів студент і вийшов.
- Логічно, - сказала Ромка і поцілила "Гамофобією" прямісінько в кошик для сміття, - ось там тобі і місце..."

__________________

Романа тяжело вздохнула и положила перед собой очередной "шедевр" очередного "гения", а если сказать по-человечески - очередную мазню очередного нового автора.

Открыла первую страницу, но перед тем, как начать читать, закурила, хотя это в их издательстве было строго запрещено.

Но поскольку издательство было ее собственностью, то Ромка решила нарушить правило, а иначе сошла бы с ума.

"Гамофобия" - прочитала Ромка название романа и глубоко затянулась, листая рукопись.

Очередного гения звали Петр Сфинкс, и Романа уже подумывала, а не швырнуть ли эту "гамнофобию" сразу в помойку, но вовремя одумалась: а если это действительно шедевр?

Мало того, она набрала в поиске слово "гамофобия" и чуть со стула не упала, когда Гугол выдал значение абсолютно реального слова - это навязчивый страх жениться.

"Отстала я от жизни", - подумала Романа и начала читать роман, начинавшийся так:

"Он априори не мог ковыряться в носу в общественном месте. Не такое  было воспитание. Хотя в принципе мог и поковыряться, потому что мнение окружающих было ему побоку, но не хотел. Он был выше этого. Гораздо выше ..."

Ромка хохотала так, что из соседнего кабинета прибежал студент-практикант и испуганно спросил:

- С вами все нормально?

Романа на минуту замолчала, обдумывая вопрос (на который при других обстоятельствах обиделась бы и студентика обула бы по полной), а потом расхохоталась еще сильнее и махнула рукой: иди, мол.

Студент пожал плечами и направился к двери.

- Стой, - остановила его Ромка, - Скажи, а ты мог бы априори поковыряться в носу в общественном месте?

- Не мог бы, - минутку подумав, серьезно ответил студент.

- А почему? - Всхлипывая от смеха, спросила Романа.

- Потому что слова "априори" и "поковыряться в носу" абсолютно несовместимы, - так же серьезно ответил студент и вышел.

- Логично, - сказала Ромка и попала "Гамофобией" прямо в мусорную корзину, - вот там тебе и место ... "