Translate

11 листопада 2014

Мужчинность

Найбільше в світі Даринка цінувала  в чоловіках мужчинність.
Вона сама вигадала цей термін, його показники і підганяла кожного замайорівшого на обрії мужчину під ці поняття.
В Даринчиному розумінні мужчинність - це не стільки брутальна чоловіча зовнішність, високий зріст, глибокі очі, ямочка на підборідді, доглянутість, досконалість фігури чи статус в суспільстві, а скоріше вміння поводитися по-чоловічому - з достоїнством сильного, але з переважаючим відтінком поваги і толерантності.
Колись Дарина вибирала собі чоловіків скоріш за зовнішністю, але дуже швидко зрозуміла, що зовнішня оболонка людини - це такий же обман, як яскравий шелепучий фантик з цукерки: від нього погляд не можна відвести, а тільки розгорнеш ту цукерку, а вона - гірка пілюля.
Дарчина подружка Варка завжди казала:
- То не мужчина пілюля, то ти - дурепа! Ну як можна не відрізнити полюцького хлопця від неполюцького?!
І справді, незабаром Даринка стала відрізняти - по показниках мужчинності.
А тренувалася на роботі - до неї за день стільки клієнтів приходило, що вже дисертацію можна було б написати.
Отак заходить мужчина, гарний, зі смаком одягнений, пахучий, - і всі фібри молодого жіночого тіла починають вібрувати в такт його крокам, а тільки відкриває він свій гарний ротик, починає говорити і... полуда відразу спадає з очей, і вже бачиш перед собою перерослого підсвинка, який верещить, ніби недорізаний, і квіканню тому немає кінця.
А мужчини так себе не ведуть. Мужчини доводять свою правоту ввічливо і делікатно. Їхню силу бачиш і відчуваєш у кожній деталі, так само, як  бачиш і відчуваєш, як вони сприймають за силу твою слабкість. Оце мужчинність...
Двері з тріском відчинилися, і до кабінету Даринки зайшов шикарний мужчина. Фібри напружилися, як перед стрибком, але відразу ж і розслабилися - підсвинок несамовито заквікав, що Дарка не так порахувала йому за комунальні послуги.
- Рох, рох, - пробурмотіла Даринка, а дівчата за сусідніми столами аж пирснули від сміху.
- Що? - заверещав свин, - та що ви собі дозволяєте? Та ти знаєш, дівуля, хто я такий?
- Знаю, - впевнено відповіла Даринка.
________________________________ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ

Больше всего на свете Даша ценила в мужчинах мужчинность. Она сама придумала этот термин, его показатели и подгоняла любого появившегося на горизонте мужчину под эти понятия.
В Дашином понимании мужчиннисть - это не столько грубая мужская внешность, высокий рост, глубокие глаза, ямочка на подбородке, ухоженность, совершенство фигуры или статус в обществе, а скорее умение вести себя по-мужски - с достоинством сильного, но с преобладающим оттенком уважения и толерантности .
Раньше Дарья выбирала себе мужчин скорее по внешности, но очень быстро поняла, что внешняя оболочка человека - это такой же обман, как яркий шелестящий фантик с конфеты - от него взгляд нельзя отвести, а только расчехлишь ту конфету, а она - горькая пилюля.
Дашина подружка Варька всегда говорила:
- Это не мужчина - пилюля, это ты - дура! Ну как можно не отличить нормального парня от ненормального?!
И действительно, вскоре Даша стала отличать - по показателям мужчинности.
А тренировалась на работе - к ней за день столько клиентов приходило, что уже диссертацию можно было бы написать.
Вот заходит мужчина, красивый, со вкусом одетый, пахнущий, - и все фибры молодого женского тела начинают вибрировать в такт его шагам, а только открывает он свой красивый ротик, начинает говорить и ... пелена сразу исчезает, и уже видишь перед собой переросшего поросенка, который кричит, будто недорезанный, и визжанию этому нет конца.
А мужчины так себя не ведут. Мужчины доказывают свою правоту вежливо и деликатно. Их силу видишь и чувствуешь в каждой детали, так же, как видишь и чувствуешь, когда они воспринимают как силу твою слабость. Вот мужчинность ...
Дверь с треском распахнулась, и в кабинет Даши зашел шикарный мужчина. Фибры напряглись, как перед прыжком, но сразу же и расслабились - поросенок неистово завизжал, что Даша не так посчитала ему за коммунальные услуги.
- Хрю, хрю, - пробормотала Даша, а девушки за соседними столами прямо попадали от смеха.
- Что? - Завизжал свин, - и что вы себе позволяете? А ты знаешь, девица, кто я такой?
- Знаю, - уверенно ответила Даша.